NEOKEA story

About Us

NEOKEA เกิดจากความสนใจเรื่องเครื่องประดับของเราเอง เรามองเห็นถึงความพิเศษบางอย่างที่ส่งผลกับความรู้สึกของเราและคนที่สวมใส่  จนเราตกผลึกได้ว่าเครื่องประดับนอกจากใส่เพื่อความสวยงามแล้ว ยังทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น และด้วยสไตล์การแต่งตัวของเราที่เน้นไปในทาง Smart Casual  และ การทำงานที่เน้นความคล่องตัว ความต้องการแรก เราอยากได้เครื่องประดับที่สามารถใส่ได้ทุกวัน และ สามารถใส่ได้กับทุกชุด 

จุดนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจของเครื่องประดับ NEOKEA ซึ่งเป็นสไตล์ที่บ่งบอกถึงความมั่นใจ เรียบง่ายและ คลาสสิก  ไม่ว่าจะใส่ไปทำงาน สังสรรค์กับเพื่อ หรือ โอกาสพิเศษต่างๆ ก็เสริมบุคคลิก ความมั่นใจและน่าค้นหา เราเชื่อว่าเครื่องประดับของเรา คือ เครื่องประดับที่สร้างความมั่นใจที่สาวๆหลายๆคนกำลังมองหา 

newsletter

Subscribe to my newsletter and be always up to date!